Mary White

Mary White“I’ve working with Tammy for over 6 years. She makes an excellent orthotic and has an in-depth knowledge of foot biomechanics. My patients are extremely happy with their orthotics and I wouldn’t trust anyone else but Tammy to fabricate them. Her trade takes someone with an intricate knowledge of the foot and lower extremity biomechanics. She has made an art of it.”

Mary White – Owner
Vertical Motion Physical Therapy

One comment on “Mary White

  1. Bravo. Så ska man skriva för att lättare få fram sin åsikt om islam och liknande företeelser..Att som inom vissa delar av de inalldringogianvnde vräka ur sig skällsord och pådyvla andra personer div åsikter, använda grova invektiv när man skriver inlägg etc motverkar möjligheterna att nå fram till människor vars röst man sedan vill ha ! /E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *